2017-05-26     Eweliny, Jana, Pawła        
Św. KingaZakon Sióstr KlarysekKlasztor starosądeckiGaleriaKontaktAktualnościUroczystości ku czci św. KingiE-kartki
Aktualności

 

 

 

 
 
 
Dzięki pomocy Bożej i życzliwości wielu naszych Dobroczyńców, Przyjaciół oraz dzięki środkom uzyskanym z dotacji i pochodzących z własnego wkładu zrealizowano następujące prace remontowo - konserwatorskie w naszym klasztorze:
 
 
 
2011
 
Rok ten rozpoczęłyśmy pod znakiem dalszego ciągu prac remontowych - którego celem jest dokończenie kompleksowej renowacji. 

 

1. III etap robót budowlano – konserwatorskich i mortuorum – kościół (elewacja południowa) i przylegające ściany – kaplica św. Kingi (elewacja), klasztor (elewacja wschodnia i północna) w zespole klasztornym.

 

Prace dofinansowane są przez:
 

 • Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 100.000,00 zł.

 

2. Konserwacja „kruchty” kościelnej łącznie z głównymi drzwiami wejściowymi z kościoła klasztornego Św. Trójcy

 

Prace finansowane są przez:

 •  Drzwi – Urząd Miasta Starego Sącza: 40.000,00 zł.
 • Pozostałość wnętrza – klasztor

   
  2012
   
  W obecnym roku wykonano
  następujące prace konserwatorsko remontowe:  

     

  Podbicie fundamentów, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu.

  Finansowane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

  Koszt całkowity: 163.007,44

  Wysokość dotacji: 80.000,00


   

  Odwodnienie, drenaż, kanalizacja deszczowa wraz z wykonaniem studni chłonnej, odbudowa nawierzchni z kostki betonowej.

  Finansowane przez Urząd Miejski w Starym Sączu

  Koszt całkowity: 78.984,93

  Wysokość dotacji: 40.000,00

   

 Wszystkich naszych Darczyńców, którzy wspierają nas - czy to duchową zanosząc, modlitwy do Boga, czy materialnie, przychodząc nam z pomocą, otaczamy swoją modlitwą, prosząc w niej o wszelkie potrzebne łaski. Niech Bóg wynagrodzi wszelkie dobro!

 

2014

Montaż instalacji antywłamanionwej przy udziale finansowym Gminy Stary Sącz

 

2015

 

Prace konserwatorskie przy kamieniarce, zaprawach tynkowych i polichromii trzeciego przęsła dolnej kondygnacji korpusu gotyckiego kościoła klasztornego p.w. Trójcy Świętej współfinansowane przy udziale Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

2016

 

Prace konserwatorskie przy polichromii ściennej, stolarce okiennej oraz detalu kamieniarskim w kapitularzu Klasztoru Sióstr Klarysek współfinansowane ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Krakowie.

 

Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska